स्नातकोत्तर/एम.फिल र विद्यावारिधि सहकारी शोधवृत्तिको लागि आवेदनको आह्वान वारे सूचना

वचन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि ले. सहकारी संग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने स्नातकोत्तर÷एम.फिल र विद्यावारिधि तहका विद्यार्थीको शोधप्रबन्धको लागि गरिने अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट हुने गरी सहकारी शोधवृत्ति प्रदान गर्ने निर्णय मिति २०८०÷०९÷०८ गतेको सञ्चालक समितिबाट भएकोले यस बर्षको लागि योग्य आवेदनको आह्वान गरिएको छ । आवेदन फाराम विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत भएको शोधप्रस्ताव र आवेदन फारममा तोकिएको कागजातहरु सहित सूचना प्रकाशित मितिले ३० दिन भित्र वचन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालयमा आई वा आइपुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका आवेदकले इमेलबाट तोकिएको अन्तिम मिति भित्र आवेदन पठाउन सक्नेछन् ।सदस्य तथा सदस्यका छोराछोरीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

आज्ञाले,

संयोजक
शिक्षा उप–समिति
वचन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि
काठमाडौं–३०, डिल्लीबजार
फोन नं.–०१४५३५७७९, ४५३५३२०
मोवाइल नं.–९८०१०४२९३०
इमेल–dmbasnet@bachansaving.com.np
प्रो.नं.– १३७०८,काठमाडौं,नेपाल ।

Click here to get quick call